Sistercar-clausule

Volgens deze clausule wordt onder de motorrijtuigverzekering een schade, die het

ene motorrijtuig bij een aanrijding veroorzaakt aan een ander motorrijtuig van dezelfde eigenaar geregeld als waren het twee motorrijtuigen van verschillende eigenaren, dit ondanks het feit dat aansprakelijkheid ontbreekt omdat beide motorrijtuigen dezelfde eigenaar hebben. Doorgaans is deze regeling niet van kracht wanneer de aanrijding plaats vindt op het eigen (bedrijfs)terrein van de verzekerde.

» Assurantie woordenboek