Aanbouwclausule

Bij brandverzekeringen zijn er twee 'aanbouwclausules' in gebruik.

Een is van belang bij verzekerde objecten in aanbouw. "Meeverzekerd zijn eveneens de materialen op het terrein, eventueel uit te breiden met keten, loodsen, gereedschappen enzovoort".

De andere clausule geeft de verzekerde met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid om tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, mits dit gedaan wordt binnen de grenzen van de omschrijving.

» Assurantie woordenboek