Aanbouwverzekering

Een verzekering voor objecten in aanbouw, zoals gebouwen, schepen en constructiewerken.

ln het geval van gebouwen verzekert men het object in aanbouw tegen brandschade en desgewenst tegen storm- en vliegtuigschade. Tegenwoordig worden gebouwen in aanbouw veelal op basis van een zogenaamde Constructie All Risks (CAR) polis verzekerd.

Bij de aanbouw van schepen en constructiewerken wordt het object veelal verzekerd tegen schade veroorzaakt door alle van buiten aankomende onheilen.

Voor constructiewerken wordt tegenwoordig doorgaans een transportmontageverzekering gesloten, tenwijl er voor schepen sprake is van een zogenaamde scheepsaanbouwverzekering.

» Assurantie woordenboek