Aanhangsel

Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

» Assurantie woordenboek