Aanpassingsclausule

Clausule die de verzekeraar het recht geeft om de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen 'en bloc', te wijzigen. De wijziging is dus van toepassing voor alle in die groepen lopende polissen.

De verzekeringnemer wordt van de wijziging op de hoogte gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de op de kennisgeving aangegeven termijn schriftelijk heeft medegedeeld dat hij met de wijziging niet akkoord gaat waarna de verzekering wordt beëindigd op de in de kennisgeving genoemde datum. 

Deze clausule komt in ieder geval voor bij onopzegbare schadeverzekeringen en bij de meeste andere schadeverzekeringen.

Andere benamingen: bloc bepaling, herzieningsclausule, en-bloc bepaling of premieherzieningsclausule

» Assurantie woordenboek