Aansprakelijkheid

De verplichting tot het vergoeden van de schade, die een natuurlijke- of rechtspersoon heeft toegebracht aan een ander. Aansprakelijkheid kan ontstaan uit de wet (in dat geval spreekt men van wettelijke aansprakelijkheid) of uit een overeenkomst (en dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid).

» Assurantie woordenboek