Aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van een verzekerde te beschermen tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om ten laste van zijn vermogen de schade aan een ander te vergoeden.

Volgens de verzekering vergoedt de verzekeraar de bedragen die de verzekerde op grond van aansprakelijkheid voor letsel, schade of ander nadeel moet betalen aan derden, alsmede de kosten die moeten worden gemaakt voor de verdediging van de verzekerde tegen een terechte- of onterechte aansprakelijkstelling.

De aansprakelijkheidsverzekering kent diverse verschijningsvormen. Afhankelijk van de hoedanigheid van de verzekerde of de soort aansprakelijkheid, die is verzekerd. De belangrijkste zijn de particuliere-, de bedrijfs-, de beroeps- en de motorrijtuigaansprakelijkheidsverzekering, de medische- en de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering vormt in sommige gevallen onderdeel van andere verzekeringsvormen, zoals de Constructie All Risks verzekering, de Motorrijtuigen All Risks verzekering en de Pleziervaartuigverzekering.

» Assurantie woordenboek