Aansprakelijkheidsverzekering, verplichte

Een aansprakelijkheidsverzekering die een natuurlijk- of rechtspersoon op grond van wettelijke bepalingen verplicht is te sluiten (waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het vervoer van gevaarlijke stoffen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering).

Motorrijtuigen; de aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht op grond van de Jachtwet; de aansprakelijkheid inzake atoomrisico's op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Kernenergie).

» Assurantie woordenboek