Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een verzekering, die het vermogen van een bedrijf beschermt tegen het risico dat het door derden aansprakelijk wordt gesteld, bij uitoefening van het in de polis omschreven bedrijf.

De dekking is doorgaans beperkt tot aansprakelijkheid voor materiƫle schade en/of letsel en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De gebruikelijke AVB dekt naast de algemene aansprakelijkheid van het verzekerde bedrijf eveneens de aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten en de contractuele aansprakelijkheid.

» Assurantie woordenboek