Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij persoonlijk (en in hun privé-vermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. De dekking heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade.

» Assurantie woordenboek