Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen

Een verzekering die het vermogen van een beroepsbeoefenaar beschermt tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld wegens fouten, verzuimen of nalatigheden in de uitoefening van zijn beroep. De dekking heeft uitsluitend betrekking op vermogensschade. De wettelijke- en contractuele aansprakelijkheid is verzekerd krachtens de algemene aansprakelijkheidsverzekering, die in combinatie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden gesloten.

» Assurantie woordenboek