Obligatoire herverzekering

Herverzekeringsovereenkomst waarbij tussen de verzekeraar en de herverzekeraar is overeengekomen dat de verzekeraar alle verzekeringen van de in de overeenkomst genoemde categorie (bijvoorbeeld alle brandverzekeringen op particuliere woonhuizen met een verzekerde bedrag tot maximaal € 3.000.000,-) gedurende de overeengekomen periode (meestal 1 jaar) zal inbrengen in het herverzekeringscontract en dat de herverzekeraar al deze zaken zal accepteren, e.e.a. voor het binnen het contract overeengekomen gedeelte.

» Assurantie woordenboek