Occurrence beginsel

Begrip in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Wanneer het (loss) occurrence beginsel van toepassing is betekent dit, dat er alleen dekking is wegens aansprakelijkheid voor schade die zich manifesteert tijdens de polistermijn (zie ook 'claimsmade'). Het doet er daarbij niet toe wanneer de schade feitelijk is veroorzaakt, met andere woorden: inloop (schade veroorzaakt voor de aanvang van de contractsduur van de verzekering) is gedekt, uitloop (schade veroorzaakt tijdens de contractsduur van de verzekering, maar pas gevorderd bij de verzekerde, c.q. gemeld bij de verzekeraar, na afloop van de contractsduur) is uitgesloten, behalve voor letsel of materiƫle beschadiging, die tijdens de duur van de verzekering feitelijk is ontstaan.

» Assurantie woordenboek