Ongeval

Met een ongeval wordt, in de zin van de ongevallenverzekering, bedoeld: een plotseling en onverwacht, van buitenaf op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen letsel ontstaat dat de dood of  arbeidsongeschiktheid teweeg brengt, dan wel geneeskundige behandeling nodig maakt. Deze ongevaldefinitie wordt in polissen van ongevallenverzekering door middel van een aantal in- en uitsluitingen nog nader gepreciseerd.

» Assurantie woordenboek