Omslagpremie

De premie die door een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij in rekening gebracht wordt aan haar verzekerden (hier leden genoemd) en die bestaat u¡t een voorschotpremie, aan het eind van het verzekeringsjaar gevolgd door een naheffing of restitutie, afhankelijk van het resultaat binnen de portefeuille van de Onderlinge. In veel gevallen wordt de mogelijkheid van naheffing niet meer toegepast of sterk beperkt, hetgeen mogelijk is dankzij doeltreffende herverzekeringen. Steeds vaker wordt ook de restitutiemogelijkheid achterwege gelaten en wordt gewerkt met een vaste premie.

» Assurantie woordenboek