Onderlinge Waarborgmaatschappij

Een vereniging die zich ten doel stelt met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten in het verzekeringsbedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitvoert (artikel 2:53 lid 3 BW). Onderlinge waarborgmaatschappijen werken vaak regionaal en/of gericht op een specifieke doelgroep. Om te voorzien in de voor expansie benodigde kapitaalbehoefte zijn grote, van oorsprong onderlinge waarborgmaatschappijen omgevormd tot NV's. Veel onderlingen werken met een omslagpremie maar een toenemend aantal gaat over een systeem van vaste premies.

» Assurantie woordenboek