Onderverzekering

Van onderverzekering is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerde object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag. Bij een totaalschade wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bij een deelschade wordt, gebruikmakend van de formule (verzekerd bedrag : werkelijke waarde) x schadebedrag = uitkering, de schade vergoed in dezelfde verhouding als waarin het verzekerd bedrag zich verhoudt tot de werkelijke waarde, hetgeen tot een lager bedrag leidt dan de schade.

Onderverzekering kan worden tegengegaan door de verzekerde objecten te laten taxeren door een deskundige. Ook het opnemen van een indexclausule vermindert de kans op onderverzekering, terwijl bij een inboedelverzekering door de verzekeraar wordt afgezien van de toepassing van onderverzekering wanneer het verzekerd bedrag met behulp van een inboedelmeter tot stand gekomen is.

» Assurantie woordenboek