Zuivere Vermogensschade

Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen. Men onderscheidt drie vormen van vermogensschade, namelijk: materiƫle schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, persoonsschade (dood of letsel) en de daaruit voortvloeiende gevolgschade en tenslotte de zogenaamde "zuivere vermogensschade". Hiervan is sprake is als er vermogensschade is ontstaan zonder dat er materiele- of persoonschade is opgetreden.

» Assurantie woordenboek