Calamiteit

Een omvangrijke schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of een serie van gebeurtenissen (zoals overstroming, aardbeving, een zeer grote brand) binnen een korte periode. De mogelijkheid van een calamiteit is voor verzekeraars een belangrijke reden om zich te herverzekeren.

» Assurantie woordenboek