Calamiteitenreserve

Een reserve die door verzekeraars wordt aangelegd om schades, die met een lage

frequentie voorkomen, maar die van grote omvang zijn, op te vangen.

» Assurantie woordenboek