Calamiteitenrisico

Het risico, dat door een calamiteit een schade van uitzonderlijke omvang aan een of meerdere objecten wordt toegebracht. Calamiteitenrisico's worden dikwijls van verzekeringsdekking uitgesloten (zoals het overstromingsrisico, het risico van molest en van atoomrampen) omdat het risico zodanig groot is, dat een actuarieel berekende premie vrijwel onbetaalbaar zou zijn.

De verzekering van sommige calamiteitenrisico's komt wel voor op onderlinge grondslag terwijl in sommige landen (Frankrijk, Zwitserland) een dekking voor sommige calamiteitenrisico's een verplicht onderdeel van de brandverzekering vormt. Door de grote risicospreiding die daardoor ontstaat wordt het calamiteitenrisico betaalbaar.

» Assurantie woordenboek