Capaciteit (acceptatie-)

Het vermogen van schadeverzekeraars om risico's over te nemen van hun verzekerden, c.q. te dragen. De acceptatiecapaciteit van een verzekeraar wordt bepaald door de vrije reserves en het geïnvesteerde kapitaal en wordt vergroot wanneer adequate herverzekeringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

» Assurantie woordenboek