Captive reinsurance company

Een herverzekeringsmaatschappij die is opgericht door een onderneming of instelling met als doel de risico's van die onderneming of instelling (inclusief zuster- en dochterondernemingen, werkmaatschappijen e.d.) te herverzekeren. Het is een veel gebruikt alternatief voor een captive Insurance company, die in de meeste landen is onderworpen aan het strenge toezicht op verzekeringsmaatschappijen. De onderneming verzekert haar risico’s bij een gewone verzekeringsmaatschappij, die in dit geval de fronting company wordt genoemd, onder de afspraak, dat deze de risico's vrijwel geheel herverzekert bij de captive reinsurance company.

» Assurantie woordenboek