Captive lnsurance company

Een verzekeringsmaatschappij die is opgericht door een onderneming of instelling

met als doel de risico's van die onderneming of instelling (inclusief zuster- en dochterondernemingen, werkmaatschappijen e.d.) te dragen. Belangrijk voordeel van de captive is, dat deze direct toegang heeft tot de herverzekeringsmarkt. Eventuele winsten die gemaakt worden vloeien terug naar het moederbedrijf.

Nadeel is dat een groter gedeelte van de risico's voor eigen rekening genomen moet worden.

» Assurantie woordenboek