Captive Broker

Een assurantietussenpersoon die verbonden is aan een ondernemíng of instelling en in principe alleen bemiddelt voor de verzekeringen díe ten behoeve van die onderneming of instelling bij verzekeraars moeten worden ondergebracht.

» Assurantie woordenboek