Cascoverzekering

De verzekering van het schip of voertuig zelf, dus uitgezonderd de meegevoerde zaken, losse accessoires e.d. en aansprakelijkheid. Vormt bij de motorrijtuigverzekering onderdeel van de 'all risks' verzekering.

» Assurantie woordenboek