Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)

A

Alarmeringsdiensten

Organisaties die hulp verlenen bij uiteenlopende soorten van ongevallen, pech en moeilijkheden in het verkeer, in en om het huis en op reis. Recht op deze hulpverlening wordt geboden in combinatie met, of als onderdeel van verzekeringen als motorrijtuig-, ziektekosten-, reis- en uitgebreide opstal- of inboedelverzekeringen.

Entry link: Alarmeringsdiensten

Alcoholclausule

Beperkende bepaling, voorkomend in polissen van motorrijtuigverzekering.

 

Uitgesloten is schade ontstaan terwijl de bestuurder in kennelijke staat van dronkenschap of het onder zodanige invloed van alcohol (of andere bedwelmende of stimulerende middelen) verkeerde, dat deze niet meer in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.

 

Veel verzekeraars hebben deze uitsluiting niet opgenomen of alleen opgenomen ten aanzien van cascoschade aan het voertuig.

Entry link: Alcoholclausule

Algemene Vervoerscondities (AVC)

Gedeponeerde vervoerscondities met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg, waarbij zowel het begin- en eindpunt van de reis binnen Nederland liggen. In de condities worden de rechten en plichten geregeld van de opdrachtgever (de verlader) en de vervoerder van goederen voor derden.

Entry link: Algemene Vervoerscondities (AVC)

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Voorwaarden die voor alle tot dezelfde soort behorende verzekeringen van toepassing zijn. Hierbij kan men denken aan de wijze van premiebetaling, het aangaan en beëindigen van de verzekering, de schaderegeling en bepaalde uitsluitingen.

Entry link: Algemene verzekeringsvoorwaarden

All risks verzekering

De benaming voor een verzekering die geacht wordt dekking te verlenen tegen schade of verlies ten gevolge van alle denkbare risico's. De benaming is misleidend omdat niet tegen alle gevaren dekking geboden wordt en er altijd nog een aantal uitsluitingen van toepassing is.

 

De benaming All risks verzekering is in het bijzonder ingeburgerd als vorm van motorrijtuigverzekering waaronder zowel het cascorisico als het aansprakelijkheidsrisico zijn gedekt. Er is echter ook een aantal andere soorten All risks verzekering.

Entry link: All risks verzekering

All risksclausule

In de goederentransportverzekering gebruikelijke clausule (ook wel aangeduid als de clausule G 13). Wanneer de polis is voorzien van deze clausule wordt dekking gegeven legen schade en verliezen ten gevolge van alle van buiten komende onheilen, die aan de verzekerde goederen overkomen.

Oorlogs- en Stakersmolest, evenals eigen gebrek en eigen bederf en schade als gevolg van merkelijke eigen schuld van de verzekerde zelf blijven evenwel van de dekking uitgesloten. Wanneer het bederf uitsluitend werd veroorzaakt door een gedekt van buiten komend onheil, of door een vertraging tengevolge van beschadiging van het vervoermiddel, is de schade wel gedekt. Eventuele bijdragen in avarij-grosse zijn volledig meeverzekerd.

Entry link: All risksclausule

All risksclausule

In de goederentransportverzekering gebruikelijke clausule (ook wel aangeduid als de clausule G 13). Wanneer de polis is voorzien van deze clausule wordt dekking gegeven tegen schade en verliezen ten gevolge van alle van buiten komende onheilen, die aan de verzekerde goederen overkomen.

Oorlogs- en Stakersmolest, evenals eigen gebrek en eigen bederf en schade als gevolg van merkelijke eigen schuld van de verzekerde zelf blijven evenwel van de dekking uitgesloten. Wanneer het bederf uitsluitend werd veroorzaakt door een gedekt van buiten komend onheil, of door een vertraging tengevolge van beschadiging van het vervoermiddel, is de schade wel gedekt. Eventuele bijdragen in avarij-grosse zijn volledig meeverzekerd.

Entry link: All risksclausule

Alternatieve risicofinanciering

Het scheppen van (financiële) instrumenten, anders dan verzekeringen, om  verrzekerbare, maar niet verzekerde risico's zelf te dragen. Voorbeelden zijn: het vormen van een reserve, het sluiten. van een contingency loan of het vestigen van een captive (re)insurance company.

Entry link: Alternatieve risicofinanciering

Alternatieve risicofinanciering

Het scheppen van (financiële) instrumenten, anders dan verzekeringen, om

verzekerbare, maar niet verzekerde risico's zelf te dragen. Voorbeelden zijn: het vormen van een reserve, het sluiten. van een contingency loan of het vestigen van een captive (re)insurance company.

Entry link: Alternatieve risicofinanciering

Alternative Dispute Resolution

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution.

Als gevolg van een Europese richtlijn is op 9 juli 2015 is, de Implementatiewet Richtlijn buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten in werking getreden. Deze wet wordt ook wel de Implementatiewet ADR genoemd.

Op grond van deze wet lossen partijen hun geschil anders op dan via beslechting door de rechter. De partijen proberen bij een geschil vrijwillig samen (al dan niet met een mediator) een oplossing te bereiken door vertrouwelijk met elkaar te praten en te onderhandelen vanuit hun werkelijke belangen.

Entry link: Alternative Dispute Resolution


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Next)