Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  (Next)

F

Facultatief-obligatoire herverzekering

Herverzekering, waarbij de verzekeraar met de herverzekeraar is overeengekomen dat deze de in de overeenkomst omschreven risico's in herverzekering zal accepteren, maar dat de verzekeraar de vrijheid heeft deze risico's al dan niet aan te bieden.

Entry link: Facultatief-obligatoire herverzekering

Facultatieve herverzekering

Herverzekering, die door een verzekeraar op incidentele basis met een herverzekeraar wordt gearrangeerd in verband met een welomschreven verzekeringsovereenkomst en waarbij de herverzekeraar niet tot acceptatie verplicht is (in tegenstelling tot obligatoire herverzekering).

Entry link: Facultatieve herverzekering

FAS

Free Alongside Ship = Vrachtvrij langszij schip: Kosten vervoer en risico rekening verkoper, tot goederen afgeleverd langszij schip in vertrekhaven. Daarna zijn de kosten voor koper.

Incoterm

Entry link: FAS

FCA

Free Carrier = Vrachtvrij tot vervoerder: Verkoper klaart goederen uit draagt over aan vervoerder. Daarna kosten en risico rekening koper.

Incoterm

Entry link: FCA

Filmverzekering

Verzekering die beschermt tegen schade of verliezen ten gevolge van onheilen

bij de productie van bioscoopfilms, radioreportages, tv-documentaires, fotoreportage, commercials en andere audiovisuele producties. De dekking kan bestaan uit een breed scala van elementen, zoals de verzekering van de cast, de filmnegatieven, de gebruikte apparatuur e.d.

Entry link: Filmverzekering

Financiële bijsluiter

De aanbieder van alle complexe financiële producten dient op eerste verzoek van de consument een financiële bijsluiter te verstrekken. Dit moet kosteloos gebeuren en de verzekeraar moet de financiële bijsluiter ook op zijn website plaatsen.

 

Onder complexe producten vallen: verzekeringen met een beleggingselement, hypothecaire kredieten met aflossing uit een levensverzekering, combinatieproducten of beleggingsobjecten.

 

In de financiële bijsluiter moet de verzekeraar melden of het om spaarproducten, verzekeringsproducten, beleggingsproducten of leenproducten gaat. Bovendien moet de verzekeraar aangeven welke risico’s het product met zich meebrengt, de kosten specificeren die onder het product vallen, de uiteindelijk (verwachte) opbrengst en de gevolgen van tussentijdse beëindiging. Een consument kan in één oogopslag zien hoe groot het risico is van het complexe financiële product: Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de last dat het mannetje draagt. Voor beleggingsproducten moeten een neutraal en pessimistisch scenario bevatten.

Entry link: Financiële bijsluiter

Floatingpolis

Komt voor bij brandverzekering. Een polis waarop onder een verzekerd bedrag de zaken op verschillende adressen (onverschillig waar) verzekerd zijn.
Entry link: Floatingpolis

FOB

Free on Board = Vrachtvrij aan boord: Kosten vervoer en risico voor rekening verkoper, tot goederen aan boord zijn van schip in vertrekhaven. Daarna kosten en risico voor koper.

Incoterm

Entry link: FOB

Franchise

Vorm van eigen risico. Wanneer de schade onder een bepaald bedrag (of percentage van de verzekerde som) blijft wordt er niets vergoed. Als de schade gelijk is aan, of boven het franchisebedrag (of percentage van de verzekerde som) uitkomt, wordt het volledige schadebedrag vergoed.

Entry link: Franchise

Fraudeverzekering

Verzekering die het verloren gaan van geld of geldswaardig papier als gevolg van fraude (verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting of andere oneerlijkheden door eigen personeel en door derden) verzekert. Wordt in veel gevallen in combinatie met een berovingverzekering gesloten.

Entry link: Fraudeverzekering


Page:  1  2  (Next)