Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

J

Jaarbedrag/jaarbelang

Het verzekerd bedrag van een bedrijfsschadeverzekering bestaat uit een bedrag gelijk aan de nettowinst plus doorgaande vaste lasten en kan worden uitgedrukt als effectief bedrag, wanneer de uitkeringstermijn korter is dan een jaar, of als jaarbedrag (of jaarbelang).

Het jaarbedrag is gelijk aan de nettowinst plus vaste lasten gedurende het jaar waarop de verzekering betrekking heeft. Om seizoensinvloeden uit de weg te gaan wordt, zelfs wanneer de uitkeringstermijn korter is dan een jaar, toch het jaarbedrag als verzekerd bedrag in de polis opgenomen. Aangezien op bedrijfsschadeverzekeringen de onderverzekeringsregel van toepassing is, en aan het begin van het verzekeringsjaar niet vaststaat hoe de nettowinst plus vaste lasten zich gedurende dat jaar zullen ontwikkelen, wordt vaak de accres-/ decresclausule opgenomen.

Entry link: Jaarbedrag/jaarbelang

Jaarpremie

Het premiebedrag dat is verschuldigd voor een verzekeringstermijn van een jaar. Bij veel verzekeringen is het mogelijk om tegen een geringe toeslag, de premie per maand, kwartaal of halfjaar te voldoen.

Entry link: Jaarpremie