Assurantie woordenboek


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Q

Quick scan

Benaming voor een verkorte risico-inventarisatie checklist, zoals die in gebruik zijn ten behoeve van het risicomanagement van een bedrijf of instelling. In een quick scan zijn de belangrijkste aandachtspunten opgenomen om tot een beeld van de belangrijkste risico's van een organisatie te komen.

Entry link: Quick scan

Quotencontract

Herverzekeringscontract waarbij een verzekeraar zich heeft verplicht om een bepaald percentage van elk risico, dat door hem binnen een gedefinieerde verzekeringscategorie is geaccepteerd, in herverzekering over te dragen aan de herverzekeraar, en deze zich heeft verplicht dit in herverzekering te accepteren.

 

In geval van bijvoorbeeld een 20% quote draagt de verzekeraar 20% van het risico en de daarmee samenhangende premie over aan de herverzekeraar, terwijl deze 20% van elke schade moet betalen, onverschillig of het een totaalschade of deelschade betreft.

Het percentage blijft gedurende de loop van het contract constant.

Entry link: Quotencontract