Assurantie woordenboek


Mist u een uitleg of is een omschrijving inmiddels achterhaald? Laat het ons weten.

Mail naar: info@wftvragenbank.nl

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Z

Zakenreisverzekering

Reisverzekering die per reis of op doorlopende basis wordt gesloten in verband met zakenreizen. Onderscheidt zich van de particuliere reisverzekering doordat ook zakelijke reisbagage (portable computer e.d. zijn verzekerd). Steeds meer doorlopende polissen maken geen onderscheid meer tussen privé- en zakenreizen.

Entry link: Zakenreisverzekering

Zelfontbranding

Het in brand raken van een stof of voorwerp, zonder dat de oorzaak een van buitenafkomend onheil is, bijvoorbeeld door broei.

Entry link: Zelfontbranding

Zengen

Zengen is geen brand, omdat er geen vlammen of vuur aanwezig is. Dit risico is echter wel meeverzekerd op de extra uitgebreide inboedelverzekering. Voorbeeld van zengen is het uitslaan van een aanrechtblad indien daar een (te) heet voorwerp wordt neergezet.

Entry link: Zengen

Zonneschijntekortverzekering

Een verzekering die de verzekerde dekking biedt voor de op geld waardeerbare nadelen ten gevolge van een tekort aan zonneschijn. Verzekerd is de verzekerde som, die wordt uitgekeerd wanneer het aantal uren heldere zonneschijn gedurende de verzekerde periode (bijvoorbeeld een dag, week of maand) volgens waarnemingen van hel KNMI achterblijft bij het gemiddelde aantal uren heldere zonneschijn gedurende de betreffende periode
Entry link: Zonneschijntekortverzekering

Zuivere Vermogensschade

Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen. Men onderscheidt drie vormen van vermogensschade, namelijk: materiële schade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, persoonsschade (dood of letsel) en de daaruit voortvloeiende gevolgschade en tenslotte de zogenaamde "zuivere vermogensschade". Hiervan is sprake is als er vermogensschade is ontstaan zonder dat er materiele- of persoonschade is opgetreden.

Entry link: Zuivere Vermogensschade