Wft Schade Particulier volledig - oefenexamens

Deze module bevat 3 oefenexamens met elk 49 vragen. Deze examens voldoen aan de toetsmatrix van het CDFD. Alle antwoorden worden uitgebreid toegelicht. Ieder oefenexamen kan 3 keer gemaakt worden. Vanaf het moment van aanschaf is het lesmateriaal 6 maanden beschikbaar.

Prijs: € 39

Bestel module


Wft Schade Particulier volledig - E-learningmodule met oefenvragen en -examens

Algemeen
Deze module bestaat uit 13 hoofdstukken, 360 oefenvragen, 3 oefenexamens en extra oefenmateriaal. Met deze lesstof bereidt u zich uitstekend voor op het officiële examen Wft Schadeverzekeringen particulier. In deze module krijgt u alle noodzakelijk basiskennis – en vaardigheden die u nodig heeft voor het examen. Naast het algemeen verzekeringsrecht, worden de onderwerpen brandverzekeringen, het aansprakelijkheidsrecht en de aansprakelijkheidsverzekering particulieren & rechtsbijstandverzekering behandeld. Maar ook de wetgeving op het gebied van de WAM en WvW worden benoemd inclusief de motorrijtuigverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Tot slot worden de varia-verzekeringen behandeld en de ongevallen- en zorgverzekering.
De lesstof voldoet aan de toetstermen die gelden vanaf 01.04.2019. Alle antwoorden worden uitgebreid toegelicht.

Toegang tot e-learning omgeving
Vanaf het moment van aanschaf is het lesmateriaal 6 maanden beschikbaar.

Studiebelasting
De hele cursus kent een gemiddelde studiebelasting van 60 uur.

Vooropleiding en opleidingsniveau
Voor de module Wft Schadeverzekeringen particulier worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Maar het is verstandig om eerst het diploma Wft Basis te behalen, omdat dit diploma noodzakelijk is, samen met het diploma Schadeverzekeringen particulier om te voldoen aan de eisen voor de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekeringen particulier. Het opleidingsniveau van deze module is MBO-niveau.

Prijs: € 49,-

Bestel module


Last modified: Wednesday, 1 May 2019, 2:07 PM