Wft Consumptief Krediet volledig - oefenexamens

Deze module bevat 3 oefenexamens met elk 32 vragen. Deze examens voldoen aan de toetsmatrix van het CDFD. Alle antwoorden worden uitgebreid toegelicht. Ieder oefenexamen kan 3 keer gemaakt worden. Vanaf het moment van aanschaf is het lesmateriaal 6 maanden beschikbaar.

Prijs: € 39

Bestel module


Wft Consumptief Krediet volledig - E-learningmodule met oefenvragen en -examens

Algemeen
Deze module bestaat uit 5 hoofdstukken, 250 oefenvragen, 2 oefentoetsen en 2 oefenexamens. Met deze lesstof bereidt u zich uitstekend voor op het officiële examen Wft consumptief krediet. In deze module krijgt u alle noodzakelijk basiskennis – en vaardigheden die u nodig heeft voor het examen. In deze module komen alle aspecten van het verstrekken van een consumptief krediet aan de orde, zoals de kredietvormen, de VFN gedragscode, zekerheden, beheer, werving en advies.
De lesstof voldoet aan de toetstermen die gelden vanaf 01.04.2019. Alle antwoorden worden uitgebreid toegelicht.

Toegang tot e-learning omgeving
Vanaf het moment van aanschaf is het lesmateriaal 6 maanden beschikbaar.

Studiebelasting
De hele cursus kent een gemiddelde studiebelasting van 40 uur.

Vooropleiding en opleidingsniveau
Voor de module Wft Consumptief krediet worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Maar het is verstandig om eerst het diploma Wft Basis te behalen, omdat dit diploma noodzakelijk is, samen met het diploma Consumptief krediet om te voldoen aan de eisen voor de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet. Het opleidingsniveau van deze module is MBO-niveau.

Prijs: € 49

Bestel module


Last modified: Wednesday, 17 April 2019, 8:50 AM