CDFD-rapportage 2e kwartaal 2019

Onlangs publiceerde het CDFD de cijfers over het 2e kwartaal 2019. Omdat per 1 april de nieuwe toetstermen van kracht zijn deze cijfers extra interessant. Bij de aantallen examens die hier worden genoemd, wordt geen onderscheid gemaakt tussen kandidaten die het examen voor de eerste keer maken en kandidaten die een herkansing doen. Het genoemde aantal examens is steeds het totaal van alle gemaakte examens per module. Alhoewel de cijfers per maand wisselen noemen wij ze (ongewogen) per kwartaal.
 
Initieel
Nog steeds is Wft Basis het meest gemaakte examen. 2.294 keer werd het examen afgelegd en met een gemiddeld slagingspercentage van 71,2% is dit ook meteen het hoogst scorende examen. Dat lijkt goed nieuws; maar bedenk wel dat toch nog steeds meer dan 1 van de 4 deelnemers zakt voor het examen.
Na Wft Basis is Wft Schade particulier met 1.146 deelnemers een populair examen. Die populariteit dankt de studie niet aan het examenresultaat. Bijna 46% zakt namelijk. Veel kandidaten onderschatten dus de zwaarte van dit examen. 
Wijs geworden van die ervaring laat Wft Schade zakelijk een iets positiever beeld zien. Van de 513 afgelegde examens ontving 63,7% het bericht dat ze geslaagd waren. 
Wft Vermogen en Wft Hypothecair krediet, samen goed voor bijna 1.100 examens, spannen de kroon als het gaat om het aantal gezakten. Ruim 60% van de examens eindigt met de mededeling dat de kandidaat NIET is geslaagd. 

PE 
Van de 1.382 PE-examenkandidaten gingen er 440 op voor het examen PE Wft Schade zakelijk. Dit is meteen ook het meest populaire PE-examen. Populair misschien ook wel door het slagingspercentage. 97,5% slaagt namelijk. Ook de slagingspercentages van PE Consumptief krediet (96,2%), PE Inkomen (92,4%) en PE Wft Zorg (92,3%) zijn gunstig 
Op PE Hypothecair krediet na (66,1%) komen de overige PE examens uit rond de 85-88%
 
Bijzondere (PE) examens
Nieuw in de presentatie van de kwartaalcijfers waren de cijfers van de ‘Bijzondere examens’. Totaal werden er 31 van dit soort examens afgenomen en het slagingspercentage ligt op 77,4%. Hypothecair krediet en Consumptief krediet waren met 17 examens het meest in trek voor deze inhaalslag.
 
Iemand die de vorige PE-periode geen examen heeft afgelegd of onvoldoende heeft afgelegd, mag vanaf 1 april 2019 niet meer adviseren. Pas na het behalen van het bijzondere PE-examen kan de adviseur weer adviseren. Hoewel de verwachting werd geschetst dat het bijzondere PE-examen flink zou afwijken van het reguliere PE-examen is niets minder waar.
De kandidaat voor het bijzondere PE-examen krijgt weliswaar 4 of 5 vragen meer dan het reguliere PE-examen, de hoofdmoot aan vragen is gelijk aan de huidige vragen uit  PE-examenbank.
Daarnaast is deze kandidaat gelijk voor de komende PE-periode ook klaar. Want met het behalen van het bijzondere PE-examen is de kandidaat weer bij over de PE-periode 2017 – 2019 en is de kandidaat ook gelijk klaar voor de PE-periode van 2019 – 2022. Twee vliegen (twee PE-periodes) in één klap dus.

Wil je alle cijfers van het CDFD nalezen?  Kijk dan hier.


25 juli 2019
Last modified: Thursday, 25 July 2019, 9:02 PM