Wft ontwikkelingen 2019. Advies CDFD

Aan de hand van de door het CDFD voorgestelde onderwerpen zal de minister nu eerst de ‘Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft’ aanpassen’. Daarna wordt iedereen in de markt nog eens gevraagd (consultatie) om te reageren.

Vooralsnog lijkt het aantal nieuwe onderwerpen voor de PE mee te vallen. Eén van de zaken die per 1 april 2019 zeker zal worden aangepast is het vakbekwaamheidsbouwwerk.

  • De module Basis krijgt de beroepskwalificatie ‘module Basis’ in plaats van ‘adviseur Basis’. Dat betekent dat voor het behoud van het Wft Basis-diploma geen PE meer nodig is.
  • Kredietverzekeringen worden per 1 april 2019 ondergebracht in de Vrijstellingsregeling Wft.
  • De advisering met betrekking tot het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen wordt ondergebracht bij de module Pensioen
  • Onder de module hypothecair krediet vallen straks ook de eind- en toetstermen consumptief krediet.

De twee laatst genoemde aanpassingen hebben gevolgen voor de eind- en/of toetstermen van de modules Vermogen, Pensioen en Hypothecair krediet.

Alle geselecteerde onderwerpen voor de nieuwe (PE)-examens bekijken?  Kijk hier!


Publicatiedatum: 08.04.2018.

Laatste wijziging: maandag, 8 oktober 2018, 22:10