Wft Hypothecair Krediet volledig - oefenexamens

Deze module bevat 3 oefenexamens met elk 36 vragen. Deze examens voldoen aan de toetsmatrix van het CDFD. Alle antwoorden worden uitgebreid toegelicht. Ieder oefenexamen kan 3 keer gemaakt worden. Vanaf het moment van aanschaf is het lesmateriaal 6 maanden beschikbaar.
Prijs: € 39 

Bestel module


Wft Hypothecair Krediet volledig - E-learningmodule met oefenvragen en -examens

Algemeen
Deze module bestaat uit 10 hoofdstukken, ruim 100 oefenvragen en 2 oefenexamens. Met deze lesstof bereidt u zich uitstekend voor op het officiële examen Wft Hypothecair krediet. In deze module krijgt u alle noodzakelijk basiskennis – en vaardigheden die u nodig heeft voor het examen. In deze module komen toezicht, de fiscale zaken rondom de koop van een woning en het afsluiten van een hypothecaire geldlening, aflosvormen en verzekeringen. Daarnaast worden de toekomstvoorzieningen in de eerste, tweede en derde pijler besproken. De lesstof voldoet aan de toetstermen die gelden vanaf 01.04.2019. Alle antwoorden worden uitgebreid toegelicht.

Toegang tot e-learning omgeving
Vanaf het moment van aanschaf is het lesmateriaal 6 maanden beschikbaar.

Studiebelasting
De hele cursus kent een gemiddelde studiebelasting van 80 uur.

Vooropleiding en opleidingsniveau
Voor de module Wft Hypothecair krediet worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Maar het is verstandig om eerst het diploma Wft Basis te behalen, omdat dit diploma noodzakelijk is, samen met het diploma Inkomen, om te voldoen aan de eisen voor de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet. Het opleidingsniveau van deze module is HBO-niveau.

Prijs: € 90 

Bestel module


Last modified: Wednesday, 17 April 2019, 8:52 AM